De hangende tuinen van Babylon

Pendula07 Pendula03 Maritée_8132 Pendula04

Pendula06 Pendula01

Conceptformulering kunstwerk BS Pendula
(tuinen in relatie tot de architectuur)

Uitgangspunt is de monumentale Fagus sylvatica ‘Pendula': Groene Treurbeuk, die voor de school staat en zijn groei in relatie tot de groei van de kinderen.

De groei van de boom is onderhevig aan de cyclische tijdsopvatting:

Een kringloop waarin alles terugkeert
Lente: tijd van zaaien en ontkiemen
Zomer: tijd van groei en bloei
Herfst: tijd om te oogsten
Winter: tijd van rust, inkeer en het verzamelen van energie

Een schooljaar, maar ook een schoolloopbaan en het leven zelf, zijn allen onder invloed van de veranderingen veroorzaakt door de cyclische tijd.

Conceptkeuze voor het kunstwerk van de nieuwe Andreasschool, nu BS Pendula.

De hangende tuinen van Babylon
(tuinen in relatie tot de architectuur)

Koning Nebukatnezar liet de tuinen aanleggen voor een van zijn vrouwen.
Zij kwam uit de bergen en miste het groen in de stad.
De tuinen moesten dat compenseren.

Dankzij de natuur leren wij dat wijzelf, een jaar, een leven, een ritme kennen:
Van opkomst en neergang
Van naar buiten treden en van verstilling
Van zaaien en oogsten
Een tijd waarin de grond braak ligt en er ogenschijnlijk helemaal niets gebeurt.

Dankzij dit ritme groeien en verdiepen wij onszelf steeds meer en leren we steeds bij, over onszelf en over anderen.

Uitwerking van het concept:

In de hal waar men binnenkomt en in het centrale tappengat komt een staketsel, een neutrale basis, die bestaat uit geabstraheerde, ritmische, organische vormen, gemaakt van textiel, waarop de tuinen tot groei en bloei kunnen komen.

Aan het begin van ieder nieuw schooljaar maakt ieder kind van elke klas zijn eigen invulling van de tuin. Dat kan zijn dat een klas bloemen maakt. Een andere klas maakt vogels, vlinders, weer een andere klas maakt kriebelbeestjes, insecten enz.
Van groep 1 t/m groep 8 maakt iedere klas zijn eigen invulling van de tuin.
Zo zal de tuin in de “lente” van het schooljaar ontluiken en gedurende de “zomer” van het schooljaar in bloei staan.
Aan het eind van het schooljaar wordt er “geoogst” en neemt ieder kind zijn eigen werkstuk mee naar huis en komt de tuin tot rust.
In de grote vakantie, waarin iedereen tot rust komt en weer nieuwe energie opdoet voor het volgende schooljaar, wordt de kiem geboren voor de nieuwe cyclus, waarin in het volgende schooljaar de tuin opnieuw tot bloei kan komen.